Wczesne Wspomaganie Rozwoju

To zajęcia indywidualne z pedagogiem - terapeutą, mające na celu stymulację rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach.
Dotyczą dzieci od 10 miesiąca życia do 6/7 roku życia, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości w rozwoju.
Zakres zajęć obejmuje:
-  rozwijanie dużej i małej motoryki,
-  stymulację wszystkich zmysłów,
-  rozwijanie mowy,
- rozwijanie myślenia, koncentracji, pamięci,
- doskonalenie umiejętności samoobsługi oraz umiejętności społecznych.
to top button