Terapia NeuroTaktylna

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym dr S. Masgutovej.
Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Odczula – wzmacniając świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się ją także oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierająca rozwój dziecka a także jako wspomaganie terapii osób dorosłych.

Terapia NeuroTaktylna według dr Svietłany Masgutovej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych z:
• porażeniami mózgowymi,
• autyzmem,
• zachowaniami agresywnymi,
• lękami i fobiami,
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
• nadpobudliwością psychoruchową,
• trudnościami w nauce,
• zaburzeniami mowy,
• zaburzeniami integracji sensorycznej.

Terapia NeuroTaktylna składa się z dwóch aspektów:
I.  zmysłu dotyku stymulowany specjalnymi technikami.
Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami (percepcja różnych jakości bodźców – dotyk, ciśnienie, temperatura, wibracja), ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.

II. optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.

Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz kształtowania się osobowości.

Wieloletnia praktyka Dr. S. Masgutovej pokazuje, że systematyczne stosowanie techniki stymuluje receptory skóry, równoważy system nerwowy (pobudzanie i hamowanie) co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych. Terapia powoduje, że osoba niepełnosprawna akceptuje przytulanie, leżenie na brzuchu, eliminuje niechęć do dotykania przedmiotów.

(informacja sporządzona na podstawie książki pt „MNRI Terapia Neurotaktylna dr Svietłany Masgutovej”, napisanej pod redakcją dr Svietłany Masgutovej)

to top button