Pracownia Logopedyczna

Pracownia
Logopedyczna

O Pracowni

Pracowania logopedyczna prowadzona jest z myślą o Dziecku. Jest miejscem, w którym dbamy o jego komfort, tak aby terapia przebiegała w przyjaznej atmosferze.
W myśl idei Parasola do zagadnienia mowy podchodzimy całościowo, biorąc pod uwagę uwarunkowania biologiczne, czynniki egzogenne i endogenne. Przyglądamy się Dziecku, jego umiejętnościom społecznym, rozwojowi, a także motywacji do pracy, poziomem koncentracji, zaangażowaniem, oraz oczekiwaniom społecznym – Rodziców.

afterschool-img
separator

Kiedy do logopedy

Logopeda wspiera rozwój mowy Twojego Dziecka. Udziela porad, jak stymulować rozwój mowy, czego unikać, aby rozwój przebiegał harmonijnie. Zapraszam na konsultacje, podczas których zainspiruję do działań, rozchwieję wątpliwości Rodziców/Opiekunów.

Opóźniony Rozwój Mowy - jeżeli niepokoi Ciebie rozwój mowy Twojego Dziecka udaj się do specjalisty. Rozwój mowy to wieloczynnikowy proces, który wspólnie z logopedą przeanalizujecie. Fachowa konsultacja powinna zawierać wnioski, porady do dalszej pracy, bądź kwalifikacje do terapii.

Obecnie powszechne jest przekonanie, że wczesne lata życia dziecka są decydujące dla rozwoju mózgu. Oznacza to, że jakość doświadczeń, jakie są udziałem człowieka w wieku wczesnodziecięcym, przyczynia się do powodzenia, w późniejszych latach życia.

 

 

Proces rozwoju mowy
wiek dziecka artykulacja głosek
pierwsze miesiące życia Głużenie – powstają przypadkowe dźwięki
ok 6. miesiąca życia Gaworzenie – powtarzanie usłyszanych dźwięków

Reakcja na uśmiech rodzica uśmiechem
Skupia uwagę na twarzy dorosłego

1.– 2. roku życia Pojawiają się pierwsze świadome wyrazy tj.: mama, tata, baba, papa,

dziecko wymawia
samogłoski: a, o, u, i, e, y
spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, t, d, n

Reakcja na polecenia słowne (mogą być podparte gestem)

2. – 3. rok dziecka Pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski: ą, ę

Spółgłoski: w, f,wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł

Wykonuje proste prośby/polecenia (odłóż, podaj, pokaż)

Skupianie uwagi podczas opowiadania historii, czytania krótkich bajek

Buduje zdania informując o swoich oczekiwaniach

Rozumie i przyswaja reguły społeczne języka

4. rok życia Pojawiają się głoski s, z, c, dz

Posługuje się zdaniami złożonymi, rozwiniętymi

Nazywa proste związki przyczynowo-skutkowe

Pojawiają się relacje czasowe, przestrzenne (przyimki)

5. rok życia Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż
5- 6. rok życia Pojawienie się głoski r

W gabinecie prowadzona jest terapia:

- połykania, oddychania i pozycji spoczynkowej języka – funkcji prymarnych
- opóźnionego rozwoju mowy,

- mowy bezdźwięcznej,

- sygmatyzmu (seplenienia),
- kappacyzmu, (brak głoski „k” w reperturze)
- gammacyzmu ( brak głoski g)
- rotacyzmu
- …….. i innych odchyleń od normy artykulacyjnej.

separator

Metody pracy

Używam twórczych metod pracy, tak by zmotywować Dziecko do pracy . Bazując na zasobach dziecka, rozbudzić jego potencjał do budowania nowe kompetencji. W moim odczuciu terapia logopedyczna to nie tylko siedzenie przy stoliku przed lustrem!

Pracując z Dzieckiem uruchamiam pracę półkul mózgowych poprzez ćwiczenia ruchowe, gry, zabawy dedykowane – śpiew, wyliczanki, wierszyki. Aby jeszcze z większą uwagą pochylić się nad Dzieckiem, pracę nad każdym pacjentem konsultuję z naszym specjalistą terapii integracji sensorycznej.

Untitled – 6
separator

Cennik

 

forma cena opis
Diagnoza logopedyczna - opóźniony rozwój mowy

300 zł

Diagnoza ORM jest wieloetapowa:
1. wywiad z Rodzicem (bez udziału dziecka)
2. spotkanie z Dzieckiem
3. *spotkanie w grupie rówieśniczej
4. podsumowanie spotkań w formie ustnej (zazwyczaj omawiane on-line)

  • w miarę możliwości organizacyjnych
Diagnoza logopedyczna - dyslalia

200 zł

* opis w formie pisemnej +70zł

Dwa spotkania:

· pierwsze z Rodzicami 60-90 minut

· drugie spotkanie z Dzieckiem ok.  45 minut

Terapia logopedyczna

100 zł - 45 minut

Nauka czytania metoda sylabowa

100 zł – 45 minut

 

separator

mgr Aleksandra Serwa

logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny
to top button