Pracownia Integracji
Sensorycznej

O Pracowni

Integracja sensorycznajest procesem neurologicznym zachodzącym w mózgu, podczas którego dochodzi do organizacji wrażeń sensorycznych mających wpływ  w rezultacie na nasze funkcjonowanie. Codziennie nasze zmysły informują nas jak planować własne zachowanie i adekwatnie do danej stymulacji zareagować na otaczający nas świat.

Dysfunkcje integracji sensorycznejsą błędnym przetwarzaniem informacji sensorycznych pochodzących z ciała albo z otoczenia, przez mózg. Występuje ono wówczas gdy ośrodkowy układ nerwowy dziecka w nieefektywny sposób przetwarza informacje sensoryczne co w rezultacie ma wpływ na codzienne funkcjonowanie.


Untitled – 27nowe

separator
Kiedy należy udać się na konsultacje do terapeuty Integracji Sensorycznej?

Dziecka z SPD (zaburzeniami przetwarzania sensorycznego) nie można wsadzić w żadne ramy. Natomiast mimo to można podać przykłady charakterystycznych zachowań dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Gdy Twoje dziecko:

 • wykazuje nadmierną aktywność motoryczną, jest   w ciągłym ruchu, szybko się irytuje, trudno mu usiedzieć w miejscu;
 • lubi hałasować,
 • często krzyczy bez powodu;
 • nie wykonuje poleceń,
 • wymaga częstego powtarzania polecenia,
 • wydaje się być nadmiernie rozdrażnione,
 • kopie, szczypie, popycha inne dzieci,
 • nie potrafi ustać w miejscu,
 • nie potrafi usiąść obok innych dzieci lub nie potrafi ustać w szeregu;
 • jest bardzo płaczliwe,
 • nie lubi się przytulać – reaguje płaczem;
 • na placu zabaw wyłącznie biega nie korzystając ze sprzętu terenowego, nie wspina się, nie zjeżdża ze zjeżdżalni;
 • nie chce brać udziału w zabawach zorganizowanych – często stoi z boku;
 • nie lubi huśtawek, karuzeli;
 • stroni od zabaw w piasku;
 • jest zbyt impulsywne – trudno jest mu kontrolować własne emocje;
 • często przegrywa lub rezygnuje z zabaw ponieważ zabawa nie przebiega po jego myśli;
 • trudno przerwać wykonywaną czynność;
 • odzywa się często nie pytane;
 • szybko się dekoncentruje lub koncentruje się na krótko, nawet jeśli wykonuje ulubione czynności to słabo organizuje swoje działanie, szybko zapomina;
 • wykazuje brak lub nieokreśloną lateralizację;
 • unika kontaktu wzrokowego;
 • wykazuje problemy natury emocjonalnej, społecznej;
 • wydaje się być leniwe, powolne, apatyczne;
 • wykazuje małe zainteresowanie otoczeniem, nie wykazuje własnej inicjatywy,
 • ma wysoki poziom frustracji przy czym wydaje się krnąbrne, uparte, lub zbyt uległe;
 • wykazuje słabą organizację samoobsługową;
 • cechuje słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa;

 

Z problemów, z zakresu integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Problemy będą rosły razem z nimi, dlatego tak ważne jest ich wczesne zdiagnozowanie i objęcie terapią SI.

Warto jednak podkreślić, że wymienione powyżej zachowania dziecka nie muszą świadczyć o wystąpieniu problemu z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Trzeba pamiętać, że jedynie wyspecjalizowany terapeuta, na podstawie przeprowadzonych metod badawczych jest w stenie odpowiednio zdiagnozować Dziecko.


separator

Metody Pracy

 • Wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa: wspólne wypełnienie kwestionariusza sensomotorycznego dziecka;
 • Obserwacje zachowań dziecka podczas swobodnych aktywności na sali;
 • Obserwacje zachowania dziecka podczas proponowanych aktywności terapeutycznych;
 • Wybrane próby Obserwacji Klinicznej Integracji Sensorycznej;
 • Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (A. Jean Ayres)

Untitled – 6

separator
Cennik

Cena

Informacje dodatkowe

Diagnoza integracji sensorycznej
+ opis

700 zł

· 2 spotkania z Rodzicami/Opiekunami· 2-4 spotykań z Dzieckiem
Terapia SI

pn-nd: 140 zł

Zajęcia 45 minut
 

mgr Magdalena Kruszyńska- Kierzek

terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki i terapii NeuroTaktylnej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

to top button